Kaannostyo

Kääntäjä on filologisen koulutuksen omaava nainen, joka jokaisen tai kahden kielen osaamisen ansiosta osaa kääntää lähdekielestä tehdyn suullisen ilmaisun tai tekstin kohdekielelle. Käännösprosessi ei edellytä pelkästään kykyä oppia ja taitoa tekstiä, vaan myös kommunikatiivista kykyä kuvata toimintansa uudella kielellä. Siksi työssämme ammattitaitoisen kääntäjän toimistossa olevan kielitaidon lisäksi on myös laaja tuntemus ja kyky nopeasti omaksua tietoa ja päästä ulos. Korkean sisältöosaamisen lisäksi kääntäjän on herätettävä myös luottamusta viestinnän molemmin puolin.

Tulkki helpottaa kommunikointiaTulkki on kiinnostunut viestinnän helpottamisesta tulkitsemalla käsiteltyä tai viittomakieltä, mikä antaa keskustelun kahden sellaisen keskustelukumppanin välillä, jotka eivät pysty keskustelemaan tällä yhdellä kielellä. Pääkaupungin tulkkauspalvelujen joukossa tulkinnat samanaikaisesti ja peräkkäin ovat erityisen suosittuja. Samanaikaisuus on jatkuvaa käännöstä ilman aiemmin valmisteltua tekstiä, joka suoritetaan samanaikaisesti puhujan mielipiteen kanssa. Suuret kokoukset ja konferenssit ovat yleisin tilanne, kun pelataan samaan aikaan tulkkausta. Kääntäjä esiintyy äänieristetyssä osastossa, jossa kuulokkeiden kautta hän kuuntelee puhujan puhetta ja tekee samalla siitä käännöksen, josta olemme tulleet tapahtuman osallistujiksi kuuntelemaan kaiutinkuulokkeita.

Peräkkäinen tulkkaus, vähemmän ja vähemmän tunnettuPeräkkäinen kääntäjä on hiukan helpompi tehtävä, koska hän muistiinpuheen käyttää erityistä kommenttijärjestelmää ja antaa vasta sitten puhujan sanat. Tuolloin oli ainutlaatuinen tulkintatapa. Uusinta tekniikkaa korvataan samanaikaisilla käännöksillä, joista on tulossa yhä suositumpia tekniikan kehityksen ansiosta. Peräkkäinen tulkkaus on läsnä ja se on tärkeä, koska lausunnon kirjaamiseen tarvittavan viiveen takia tekijän tekstin jäljentäminen kohdekielellä on pidempi. Tulkin toimistossa tarvittavat ihmissuhdeominaisuudet ovat poikkeuksellinen muisti, erinomainen keskittymiskyky ja kyky työskennellä paineen alla.