Tulkkaustyo

Joissakin yrityksissä, joissa se noudattaa ilman ja kaasujen, höyryjen ja syttyvien sumujen muodostamaa seosta, on seurauksena sytytysvaara - räjähdys. Tuotanto jatkaa sähköstaattisten varausten syntymistä ja varastointia.

Kertyneen energian päästöt tunnetaan myös täysin syttyvien aineiden ilmakehässä ja uhkaavat henkilöstön ja kaikkien laitosten turvallisuutta. Työnantajan tehtävänä on varmistaa näiden aineiden poistaminen ilmassa ja estää niiden varastointi asianmukaisella tuuletuksella. Tämä on sama monista vastuista, jotka hänelle on annettu talousministeriön 8. heinäkuuta 2010 antamalla määräyksellä, kun on kyse vähimmäisvaatimuksista, jotka koskevat luottamusta ja työhygieniaa, joka liittyy kokouksen tarjoukseen räjähdyskelpoisen ilmapiirin kannalta.Työnantajan on annettava henkilökunnalleen turvalliset työolosuhteet ja että huolimatta kaikista nykyisessä suunnassa toteutetuista toimista räjähdysvaara on edelleen olemassa, hänen on ilmoitettava miehistölle täysin, määritettävä vaaran aste, seurattava jatkuvasti tilannetta ja minimoitava mahdollisen räjähdyksen haitalliset vaikutukset. Tässä kohteessa luodaan räjähdyssuojausasiakirja, eli räjähdyssuojattu asiakirja. Hänen on pysyttävä ennen kuin luodaan vaarallista sisältöä. Asetuksen mukaan työnantaja on mukana:- räjähdysvaarallisen ympäristön muodostumisen estäminen, \ t- sytytyksen estäminen edellä mainitussa kohdassa ilmapiiri,- aiheutuvan räjähdyksen haitallisten vaikutusten minimointi.Tekstissä työnantajalla on tarkoitus tallentaa kaikki uhkana olevien laitteiden valvonta- ja ylläpitotyö. Määrittää tarvittavien varotoimenpiteiden tyypin, on määritettävä riskit ja kotelot, joissa sytytys voi tapahtua. Työntekijän tulee tutustua kaikkiin vaaratilanteisiin (0, 1, 2, 20, 21, 22. Vaara-alueen sisäänkäynti on merkittävä erityisesti keltaisella varoituskolmion keskellä, jossa on musta EX. Työnantajan on myös määritettävä evakuoinnin keinot, ja jos rautatiet otetaan käyttöön laitoksen tiloissa, joissa painotetaan vaarallisuutta, DZPW: n on elettävä jatkuvasti ajan tasalla.